Portál Aliexpress je zde pro zákazníky, kteří chtějí nakupovat „značkové“ produkty za přijatelnou cenu. Na Aliexpressu lze ovšem nakoupit i značkové zboží a to za opravdu revoluční ceny.  

Nejde to ovšem oficiálně. Portál si totiž prodej „padělků“ velmi ostražitě hlídá a v momentě, kdy na podobný husarský kousek přijde, okamžitě padělek smaže.

Prodejci si ovšem našli, jak tomu tak bývá kličku, díky které mohou své kvalitní výrobky, známých značek na Aliexpressu přece jen prodávat a to tak, že využijí takzvaných skrytých odkazů.

Jak si tedy těchto výrobků běžný zákazník může všimnout, se dozvíte v tomto článku.

Jak skryté odkazy poznáte?

Ten, jenž se snaží na Aliexpressu prodat značkové zboží, nevyfotí produkt v celé své kráse, nýbrž vyfotí pouze jeho část. Kupříkladu bude padělek značkových hodinek, u kterých uvidíte pouze pásek a nic víc.

Ve vědomí, že se jedná o klasické značkové hodiny, si je pořídíte a po rozbalení zásilky se nebudete stačit divit. Aliexpress totiž v momentě, kdy není vyfocen celý vzhled naprosto celého výrobků, nemá šanci takovéhoto prodejce nikterak zahnat do kouta tím, že by jeho výrobek nadobro z Aliexpressu smazal.

Abyste se ovšem ke skrytému odkazu dostali, budete se muset zříci naprosto veškeré komunikace se samotným kupujícím avšak i přesto, lze ne vždy počin kupujícího odhalit.  

Co dělat, když skrytého odkazu využijete?

V momentě, kdy se vám podaří podobného skrytého odkazu využít, platí pro vás jedna jediná zásada a to nekomunikovat se samotným prodejcem a ani mu nevkládat žádné hodnocení.

Pokud totiž začnete komunikovat přímo s daným prodejcem, portál Aliexpress se o tom zákonitě dozví a daný prodej zruší. Pro skrytý prodej, na který je tedy možné na Aliexpressu narazit, platí totiž úplně stejná pravidla, jako pro klasický prodej na tomto portále.

Tudíž je třeba, abyste se nebáli objednávat a využili tak politiku, kterou Aliexpress nastolil a která spočívá v tom, že v momentě, kdy Aliexpressu zašlete své peníze za danou objednávku a zboží převezmete, zaplatí Aliexpress danou částku prodejci.

Tudíž se vždy, vyskytne-li se nějaký problém, se můžete obrátit na Aliexpress a domáhat se náhrady a to úplně stejně, jako u klasického prodeje.  

Pravidla pro skrytý prodej

Aby v případě skrytých prodejů byla zachování bezpečnost jak kupujícího, tak i prodávajícího, je třeba zachovávat jistá pravidla těchto prodejů. Mezi ty patří například nikdy neotevírat spor kupujícího.

Snažit se nikde nezmiňovat značky ze skrytých prodejů a zásadně s prodávajícím nekomunikovat. Ohrozili bychom tak obchod, který stojí více jak $1500.

Je tak nezbytně nutné, aby byla tato pravidla zachována a tím rovněž i zachována neohroženost jak kupujícího, tak i prodávajícího.