Zkratka MND znamená Moravské naftové doly. Jedná se o název akciové společnosti, jejímž hlavním předmětem podnikání je výroba ropy a zemního plynu. Další činností této společnosti je nabízet rodinám přírodní plyn. Posledně jmenovaní mají tu výhodu, že odebírají přímo od výrobce, bez prostředníků. Obvykle na to se MND výjimečně často zaměřují ve svých propagačních kampaních. Kromě plynu se však společnost MND rozhodla nabízet kupujícím také elektřinu. Tímto způsobem se stává mírně známým poskytovatelem energie pro domácnosti.

Historie společnosti

Nejprve si společnost trochu představíme. MND jsou moravským dodavatelem proudu, vrtných a přírodních plynárenských službách a navazujícího skladování. Společnost je zapojena do výroby a průzkumu uhlovodíků, a to nejen na místní úrovni, ale také na západní Ukrajině, v Německu, Rusku a Gruzii. Své služby poskytuje nejen v České republice, ale také na Slovensku, v Rakousku, Německu, Rumunsku a Itálii. Společnost byla založena v roce 1946 pod názvem Československé naftové doly a podle současných záznamů měla v roce 1948 1858 zaměstnanců. ČND vytěžily normální plyn v podstatě z vyschlého jezera Nesyt, kde byl v roce 1919 vytvořen primární zásobník v rámci České republiky.

V době světové války se tato oblast stala mimořádně kritickou pro nacistické Německo, které zde údajně nechalo podniknout asi 1 200 vrtů. V roce 1958 se spojila se srovnatelnou společností na Slovensku a pod novým názvem Moravské naftové doly zahájila další období své dlouhé historie. Po sametovém povstání se slovenská společnost rozpadla, ale to nezabránilo rozšíření MND do zahraničí, kde vyhledává a těží ropu. Podle dostupných údajů těží ročně až 250 000 000 barelů ropy a plynu, na Moravě navíc dalších šest tisíc. V současné době využívá více než 600 zaměstnanců a disponuje zdroji v hodnotě 24 miliard dolarů.

Po převratu se společnost stala akciovou společností. Nabídky získaly společnosti Slovenský plynárenský priemysel, E.ON.Rhugas a KKCG Karla Komárka mladšího (investiční společnost, do které se počítá i loterijní společnost Sazka). Ať už to bylo jakkoli, v roce 2010 KKCG koupila všechny akcie a stala se jediným vlastníkem MND. MND se dále podílí na společenských aktivitách v oblasti ochrany přírody (snaží se vytvářet spolupráci se státní správou a samosprávou a podporovat projekty v oblasti ochrany přírody – např. podpora projektu Vitalita z přírody), je autorem projektu Záchrana biosféry, podílí se na sportu (podpora univerzálních soutěží a menších projektů) a kultuře (generální Sukova komorního orchestru a oslav Slovácký rok).

Jaké služby nabízí

  • Průzkum a těžba ropy
  • Průzkum a těžba zemního plynu
  • Výstavba a provozování zásobníků zemního plynu
  • Prodej zemního plynu
  • Služby mobilních operátorů

Mimo Českou republiku působí společnost na Ukrajině, v Německu, Maďarsku a Itálii. Zaměřuje se na vrtání, výměnu plynu a elektřiny, dodávky a obchod s energií pro rodiny a další subjekty a rozvoj a provoz podzemních plynových zásobníků.

Cílem MND je nabízet plyn a elektřinu nákladově efektivním způsobem

Samotný poskytovatel MND se navíc snaží přitáhnout pozornost k reklamě domácností v podstatě prostřednictvím nákladů. Tak nízkých nákladů se dosahuje ne tak, že normální plyn se odebírá přímo bez prostředníků. Nízké náklady lze také zaručit tím, že společnost vždy kontroluje náklady na trhu pro domácnosti a v případě potřeby je mění.

Kromě toho však přichází s velmi zajímavými nabídkami i zlevnění. U plynu je možné snížit náklady přirozeně o 6 procent, což je zajímavá odměna za oddanost. Navíc je třeba vědět, že s využitím ceníku z roku 2019 je možné ušetřit dalších 6,7 procenta. To jsou největší lákadla pro přilákání nových klientů. Samozřejmě o část úspory se zasluhují i stávající dodavatelé, což je podle poznatků běžně dvacet procent. Zásadní roli samozřejmě hraje odhad tohoto standardního poskytovatele.

Moravské naftové doly si navíc zakládají na jednoduchosti

Smluvní dokumentace je založena na písemnostech, které jsou sepsány srozumitelně a ve kterých neobjevíte žádné chytáky, ani se nemusíte stresovat téměř žádnými tresty. Společnost MND potvrzuje, že typicky platí, že si vytvořila vlastní etický kodex, kterým se řídí ve vztazích se svými klienty. To může souviset mimo jiné s tím, že všechny smlouvy jsou sjednávány na dobu neurčitou. To znamená, že je lze kdykoli ukončit s výhradou obvyklé tříměsíční lhůty pro vzetí na vědomí.

V případě plynu je na výběr ze dvou možností, ke kterým se společnost MND jako výrobce důsledně přiklání, aby mohla nabízet svůj vlastní plyn.

U plynu se nabízí klientům dvě alternativy. Primární je klasický plyn

MND upřednostňují samo sebou vlastní plyn. A proto může svým zákazníkům nabídnout hned dvě varianty. Momentální volbou je Plyn do ruky. Tento formulář je určen pro osoby, které skutečně potřebují MND jako dlouhodobého poskytovatele. Nabízí jak jistotu konkrétních splátek uprostřed primárního roku, tak jistotu nákladů, které budou 100 % neměnné až do konce roku.

Druhy smluv:

Základní

jak název napovídá, obvykle se jedná o základní smlouvu se zajištěním výhodné ceny, bez závazků, sankcí a pokut. Sjednáte ji na bezplatném telefonním čísle společnosti.

Online

Jedná se často o téměř stejnou smlouvu jako základní, ale s tím rozdílem, že ji sjednáte pouze online a jako výhodu v ceně získáte snížené náklady na první rok.

Bonus

Nové zvýhodnění, které je ve smlouvě již od 1. září 2015. Opět žádné sankce ani pokuty. Pro sjednání této smlouvy volejte na telefonickou zákaznickou linku společnosti.

Odměna online

Opět typicky stejná volba jako bonus, ale se sníženými náklady na první rok. Lze ji rychle sjednat online na webových stránkách poskytovatele.

Pokud se tedy rozhodnete a potřebujete se upsat MND, neměli byste se stresovat dlouhodobými závazky. Smlouvu zrušíte do 14 dnů od uzavření bezplatně (bez nákladů) zrušit a v případě, že potřebujete přejít po více než dvou týdnech, neztrácejte naději, protože vaše smlouva se společností je uzavírána na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

O průběhu vašeho přechodu do MND vás společnost bude informovat prostřednictvím SMS nebo v e-mailu. Svůj přechod k MND budete moci sledovat také v klientské zóně Moje MND, do kterého se budete moci rychle přihlásit po podpisu smlouvy. Je rozumné nahlásit stav vašeho plynoměru nebo elektroměru v době, kdy jste začali odebírat elektřinu. Nemusíte hlídat datum, informují vás 1-5 pracovních dnů předem. V podstatě nahlásíte své samoodečty např. na portálu Moje MND. Nějakou dobu před zahájením využívání obdržíte dopis s rozpisem splátek za vývoj na následujících 12 měsíců.

Jak dlouho bude trvat, než přejdete na MND

Záleží na tom, jakou smlouvu máte uzavřenou se svým současným poskytovatelem. V případě, že máte smlouvu na dobu neurčitou, je pravidelná lhůta pro převzetí 3 měsíce, u smlouvy na dobu určitou s fixací např. na jeden rok budete muset zůstat u stávajícího poskytovatele až do ukončení smlouvy nebo zaplatit případnou pokutu za předčasné ukončení smlouvy. Pokud máte smlouvu na dobu určitou, uzavřete smlouvu ještě se společností MND. Nade vší pochybnost se postaráme o to, abyste původní smlouvu ukončili právě včas a udrželi si tak strategický odstup od případného prodloužení, tzv. prolongace.

Zákaznická podpora MND

V oficiálních náhledech správce trhu s energiemi (OTE) se MND objevil jako nejoblíbenější poskytovatel v roce 2020. Hospodářská komora ocenila kvalitu klientského servisu, prohlásila skupinu MND za průkopníka v divizi energetiky s prozákaznickým přístupem a za příklad hodný následování pro ostatní společnosti působící v oblasti energií.

Přehled o spokojenosti klientů nebyla tím, v čem MND v poslední době bodovala. V letošním roce získala další granty včetně titulu nejatraktivnějšího poskytovatele energií. V rámci 4. ročníku přehledu férovosti poskytovatelů MND opět obhájila své přední místo a udržela si pozici vítěze. V rámci výzkumu portálu srovnám.cz bylo zahrnuto až 16 poskytovatelů energie rodinným jednotkám, které mají ve shodě s OTE více než 30 000 klientů elektřiny nebo více než 20 000 zákazníků plynu.

Nynější poznatky OTE, správce trhu, potvrzují, že MND je již dlouho jedním z nejoblíbenějších moderních poskytovatelů energie. MND obhájila svou pozici nejoblíbenějšího nového poskytovatele energií již čtvrtým rokem. Pro rok 2020 MND zařadila 18 998 nových klientů pro plyn (4 050) a elektřinu (14 948), celkem 162 400 zákazníků. Odběr energie od MND by mohl být bezpečnou sázkou, což potvrzují nejen výsledky výše uvedených studií, ale navíc i stávající spokojení klienti. Chtěli byste se k nim připojit? Požádejte o nezávazné posouzení nebo zavolejte na bezplatnou linku 800 400 500. I vy budete moci získat slevu až 1 000 Kč, jakmile si zařídíte dodávku energie online.