Innogy je jednou z největších energetických společností v České republice. Zabývá se dodávkami zemního plynu, jeho dovozem a skladováním v podzemních nádržích. Mimo jiné se angažuje do výroby tepla a elektrické energie.

Innogy Energie je obchodní společností celé Innogy, která poskytuje jak běžné obchody s plynem a elektřinou, tak pronájem LED žárovek a kouřových lokátorů. Innogy Energie také poskytuje mimo jiné pojištění. Obchod s dopravou plynu provozuje společnost Innogy Grid Holding. Právě tato společnost dodává zemní plyn po celé zemi mimo hlavní město Prahu a jižní Čechy. Skladováním plynu se zabývá společnost Innogy Gas Storage a teplárenstvím společnost Innogy Energo. Mimo jiné je správcem stanic CNG.

Společnost Innogy nabízí svým klientům zajímavé programy, mezi něž patří Innogy Card. Tato karta umožňuje získat pozoruhodné slevy v mnoha segmentech zábavy, služeb nebo při pořízení určitých položek. To se týká zejména aktivit, jako je lyžování a další zimní sporty. Kromě toho se vztahuje i na filmy.

Innogy — světový poskytovatel energie

Zaměřuje se především na obchod se zemním plynem a elektřinou a patří mezi pět největších energetických společností v Evropě. Společnost vidí jako největší výzvy pro dlouhodobé období progresi, internacionalizaci a nové inovace. Firma se soustředí na dlouhodobé cíle a je přiměřeně jednou z hnacích sil „multi-utility“ společností na světě, která je velmi zavázána rychlostí a zdatností svých operací.

Historie Innogy

Kořeny firmy sahají do Německa na konec 19. století, kdy společnost začala dodávat energii městu Essen. U jejího zrodu stál W. Lahmeyer a primární dodávky elektřiny byly uskutečněny 1. dubna 1900. Od této chvíle v první dekádě 20. století uzavřely společnosti v Německu demarkační dohodu, která platí dodnes a charakterizuje rozsahy dodávek elektrické energie pro tyto společnosti. Smyslem firmy však bylo propojit výrobu a přenos energie. Postupně došlo k propojení s dalšími částmi Německa, a to navíc propojením s vodními elektrárnami na Rýně.

Významným krokem vpřed byl přechod na možnost přenášet energii vysokonapěťovými kabely 220 kV kolem roku 1924, což znamenalo rozšíření distribučního systému. Závěr světové války s sebou přinesl požadavek na rozsáhlou přestavbu, která kladla vysoké nároky na průmysl, včetně elektřiny, což vlastně navíc ovlivnilo Innogy. Ať tak či onak, výsledkem byla modernizace a všeobecný pokrok. Vedení firmy bylo přesvědčeno, že dlouhodobý rozvoj energetiky spočívá v koordinované organizaci výrobců energie, a proto sehrálo důležitou roli při vytváření DVG, což bylo ve skutečnosti sdružení pro národní účast v energetickém segmentu, které zahrnovalo největší německé energetické společnosti.

Firma si musela poradit v každé době

V roce 1952 skončila poválečná dceřiná společnost RWE a jejích záložních společností, což umožnilo postupné zlepšování. Rostoucí poptávka po elektřině vyžadovala zvýšení účinnosti. Hnědé uhlí se stalo předpokladem pro rozvoj moderních regulačních zařízení, ale Innogy již v té době začala vytvářet jaderné energie, která v roce 1990 představovala více než 20 % výroby elektřiny Innogy.

Přestože energetická éra byla nepřetržitě jednou z hlavních oblastí podnikání RWE, v roce 1988 učinila RWE významný krok k rozšíření, když získala společnost Deutsche Texaco. Tento obchod vedl k přeorganizování činností Innogy do následujících divizí:

 • Vitality
 • Těžby
 • Ropy a chemikálií
 • Správy odpadů a rozvoje

Všechny divize pracují nezávisle na sobě navzájem. RWE AG působí jako holdingová společnost a slouží k dohledu nad všemi klíčovými záležitostmi a k zajištění jejich vzájemného propojení. Uspořádání RWE-DEA ukázalo, že navzdory skutečnosti, že energetika zůstává ústředním obchodem RWE, je posílení v segmentu energie dlouhodobě důležitou otázkou. RWE-DEA se podílela na průzkumu, zpracování a prodeji ropy a zemního plynu a na výrobě ropných produktů.

Společnost RWE chtěla postupovat do dalších evropských zemí. V roce 1999 společnost RWE představila moderní vizi, podle níž se její aktivity a aktiva soustředí na její hlavní divize:

 • Vodu
 • Plyn
 • Elektřinu a správu odpadů

Přičemž se zaměřila na to, aby se RWE stala hnacím univerzálním partnerem v rámci evropského energetického trhu. RWE se soustředila na své centrální aktivity prostřednictvím klíčových a celosvětových akvizic. Získala významné evropské společnosti. Koupí Thames Water v roce 2001 se RWE stala třetím největším dodavatelem vody na světě. Koupí společnosti Innogy se RWE v té době stala momentálně největším dodavatelem elektrické energie v Evropě.

A koupí nizozemské uhelné společnosti SSM Coal se RWE stala největším evropským obchodníkem s uhlím. V říjnu 2016 se skupina RWE energie v České republice přejmenovala na Innogy. Tento název je složeninou anglických slov Development – Energy – Innovation a podle zástupce společnosti vyvolává správné asociace, tj. pokrok a inovace v segmentu energie.

Jaké služby Innogy poskytuje?

Společnost RWE je v České republice dodavatelem plynu, elektřiny a dalších služeb pro více než 1,7 milionu zákazníků. Společnost provozuje až 64 000 kilometrů přepravních soustav, šest podzemních plynárenských stanic s kapacitou 2,7 miliardy metrů krychlových, vyrábí teplo a elektřinu ve 28 závodech a nabízí přes pět milionů metrů krychlových CNG na svých celostátních stanicích CNG. Základní činnosti společnosti RWE v České republice jsou dodávky elektřiny a zemního plynu.

V obou případech nabízí:

 • Individuální přístup ke klientovi
 • Změna tarifu podle několika kritérií, jako je například způsob využití nebo spotřeba energie
 • Individuální nastavení pro rodinné jednotky a firmy
 • Ideálnější podmínky a odměny pro stávající klienty RWE při sjednocení energetického odborného poradenství a výhody v klientských centrech
 • Po celé ČR NONSTOP klientská linka
 • RWE Online servis
 • RWE karta se slevami k využití v kině, příležitostně v lyžařských střediscích

Mezi další položky z nabídky RWE, které slouží k rozšíření komfortu klientů, patří:

 • RWE ochrana domácností, která zahrnuje nejen ochranu domácností, ale také ochranu závazků a pomoc v domácnosti
 • RWE půjčovna LED žárovek, která umožňuje rychlou výměnu běžných žárovek za úsporné, a tím snižuje náklady na energii
 • RWE Investor, program, který poskytuje možnost předplatit si energii na celý rok, což opět vede k úsporám
 • RWE mobil, virtuální správce, který buď pomocí předem zaplacené karty, nebo mimořádné povinnosti umožňuje levnější volání
 • Fotovoltaika, možnost zřízení fotovoltaické elektrárny na klíč podle požadavků klienta
 • Kotel s příslušenstvím, možnost vyřízení všech tiskovin souvisejících s dotacemi na odpařovače

Kromě těchto položek nabízí RWE svým klientům také různé smlouvy a dodatky. Klientské výhody navíc zahrnují daňové poradenství, klientský časopis, vyřízení živnostenského listu pro budovy a přípravu výměny smlouvy na jinou osobu. Ve srovnání s konkurencí nabízí RWE klientům, kteří uzavřou smlouvu na delší období, jistotu snížení ceny plynu ve druhém a třetím roce, a především známou a neměnnou cenu plynu na každé z těchto tří období. Pro stálé zákazníky nabízí další slevy.

Jak sjednat smlouvu?

Před uzavřením smlouvy je důležité se rozhodnout, co vše budete chtít za služby. Celou nabídku od firmy najdete na jejich webových stránkách – dlužno dodat, že vše je přehledné!

Smlouvu řešte následujícím způsobem, nebo takovým, jaký se vám bude nejvíce hodit:

 1. Rozklikněte online odkaz, který vám po dohodě zašle pracovník zákaznické linky Innogy do vašeho emailu
 2. Na jejich webových stránkách najdete dotazník, kde zaznamenáte telefonní číslo a jejich odborník vám zavolá
 3. Pokud si nejste jistí v jakémkoliv směru, můžete se vydat do některé z jejich poboček
 4. Nebo se spojte telefonicky se zákaznickou linkou Innogy

Pro úspěšné uzavření smlouvy si musíte nachystat doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), a nájemní smlouvu (nebo také kupní smlouvu, darovací smlouvu, doklad o dědictví nebo čestné prohlášení s podpisem majitele nemovitosti) a raději si nachystejte i výpis z katastru nemovitostí. K těmto podkladům si sepište číslo účtu pro případ bezhotovostní úhrady, v případě platby přes SIPO si připravte spojovací číslo.

Jak rychle dochází ke změně dodavatele

Společnost se snaží jednat férově a rychle, a proto se snaží urychlit celý postup. Termín začátku odběru plynu od Innogy, ale závisí také na délce výpovědní lhůty u stávajícího dodavatele, která je většinou 3 měsíce.

Co vás čeká po přechodu k Innogy?

 • Dostanete jednu fakturu za odběr zemního plynu
 • Nezmění se termíny odečtu plynoměru
 • Nedochází k žádným technickým zásahům, ani k výměně plynoměru
 • Zůstanou vám kontakty na poruchovou linku v případě problémů s dodávkou zemního plynu

Jaké výhody na vás čekají?

 • Budete mít možnost spravovat účet přes internet prostřednictvím portálu innosvět
 • Čekají na vás různé slevy na spotřební zboží a služby díky věrnostním programům Innogy Premium
 • Dostanete slevy na vstupenky do kin a na skipasy díky Innogy Kartě
 • Budete mít po roce širokou síť zákaznických center a zákaznickou linku innogy zcela zdarma

Zákaznická podpora

Jak už bylo řečeno, zákaznická podpůrná linka je zcela zdarma pro volání ze všech typů telefonních zařízení (jak pevná linka, tak mobilní telefony). Pracovníci se snaží být k dispozici každý den od rána do večera. Ale vzhledem k vysokému počtu zákazníků, jsou linky většinou přetížené. Pro usnadnění řešení problémů proto vytvořili webové stránky, kde většinou najdete odpověď na svůj problém!